logo

Formands-årsberetning 2013

11. marts 2013

Fra den stiftende generalforsamling den 28. august 2012 og til i dag er der sket en masse spændende ting, og vi er godt på vej til snart at kunne indvi kulturhuset (søndag 21. april).

Vi har i perioden haft 6 bestyrelsesmøder - og omkring bestyrelsen måtte vi desværre opleve at allerede kort efter start mistede vi 2 valgte medlemmer p.g.a. sygdom. Vi håber Ole og Eva er ved at være så friske igen, at vi snart oplever dem (jer) begge i fuldt vigør igen. Pernille og Tom gik så som valgte suppleanter ind i bestyrelsen, Pernille som næstformand og Tom som sikkerhedschef.

Jeg synes vi har haft et godt samarbejde med kommunen - med Ejendomscentret og projektleder Jesper Storm samt servicemedarbejder Gert Larsen - med rengøringsleder Giulia og selvfølgelig med kulturforvaltningen hvor Mette Tingholm er vores kontaktperson og med Kulturudvalget, hvor vores viceborgmester Gert Jørgensen følger levende med i vores liv her i Stenlille. - Servicemedarbejder Gert Larsen har sørget for nøgler, for renovationscontainer, for garagen i gården, for at varmen fungere etc. etc. - og Jesper har været igangsætter omkring lyset og malingen i vores lokale. Med Giulia har vi fået en ordning omkring rengøring, der fungerer, og kan udvides efter behov, samt omkring udskift af måtter, der halter lidt. Men det arbejder vi på. Med “Fagcenter Fritid og Kultur” har vi fået en Driftsoverenskomst for huset, der først og fremmest giver os huset i en periode på 10 år. Tak til jer alle for et godt samarbejde.

I bestyrelsen har vi udnævnt en intern servicechef. Det er Johnas, der bruger rigtigt mange timer hernede og har sit eget lille kontor med værktøj. Johnas er altid klar til at hjælpe med alle praktiske ting, - og er samtidig ansvarlig for vores Facebookside. Stor tak til dig Johnas.

Vi har også en sikkerhedschef - det er Tom, der har stor kompetance på det område. SHHB har foræret os nogle skumslukkere, vi har en alarm, som vi kæmper lidt med, for at få gjort bedre, og vi har fået tilladelse fra brandmyndighederne til at være hhv. 150 og 50 personer i vores lokaler. På opfordring fra Tom har vi også søgt Trygfonden om en hjertestarter til ophæng på huset. Også tak for godt arbejde til dig Tom.

Efter at vi har opbrugt kvoten af suppleanter til bestyrelsen, har vi været så heldige at Jytte Bennike er trådt til som ny suppleant. Det er sådan, at alle bestyrelsesmøder er åbne for alle, der vil være aktive i relation til bestyrelsesarbejdet, og det har flere heldigvis benyttet sig af. Herunder altså Jytte, der samtidig er leder af Bogcaféen, som er en fast forening i kulturhuset. Men det er en selvstændig forening, - og den har opfyldt et af de store ønsker vi havde med kulturhuset fra starten. Hver gang der er åbent kommer der mellem 10 og 20 mennesker for at bytte bøger, tallet stiger stille og roligt, og det synes vi er fint. Tak for det store arbejde til Jytte, Iris, Jonna, Annie og Johnas, der alle dækker bogcafeens åbningstider. - I den sammenhæng skal det nævnes at Jytte har sørget for møblerne i bogcafeen, og ellers været medvirkende til at vi fik møbler fra både kommunes lager i Pedersborg og fra Stenmagle Skole - så som man kan se, har vi lokalet møbleret, men det skal så også siges at det er midlertidigt, uanset hvor hyggeligt, vi synes det er.

Med Kim Sandberg, vores kasserer, som tovholder, arbejder vi på at få tilbud hjem på en mere stilren møblering af huset, som vi så kan benytte til at søge fondsmidler. Det er et projekt som er i gang, men der er et stykke vej endnu. Vi arbejder også på at få et køkken, udover det anretterkøkken vi har i samarbejde med arkivet. Så udover regnskabsarbejdet er Kim godt aktiv omkring fondraising, og det skal vi nok få meget glæde af fremover. Vi har en overenskomst med kommunen, der sikrer, at vi har huset 10 år frem i tiden indtil en af parterne siger aftalen op, således at vi kan søge fondsmidler. - Vi har fået 10.000 kr. fra kommunens fond til “kulturelle formål” til vores indvielsesarrangement, og vi har fået 5000 kr. fra Lærerstandens Brandforsikrings Fond til flere mindre ting her og nu, bl.a. ophængsskinner til malerier og kaffemaskine til café-miljøet. (?)

Kate Serup er kalenderfører og har kontakten til vores medlemsforeninger. Dem har vi p.t. 12 (?) af og der kommer nye til. Nogle foreninger er medlem, uden rigtigt at have behov for at bruge lokalerne, og andre bruger dem fast hver uge, - så der er stor forskel på foreningerne. Kate fører også kalenderen på hjemmesiden, så man på forhånd kan se, om lokalet er ledigt. Det skal dog siges, at selv om lokalet er optaget af en forening, er der jo flere, der ikke fylder lokalet helt ud - så det er en opfordring til, at man altid kan kontakte den forening, der “sidder” på lokalet for at høre om man kan være der samtidig. Fx vil det jo være fint, at der skete flere ting, samtidig med at bogcafeen holder åbent.

Vores næstformand Pernille Faurholt har lavet vores rigtigt flotte logo. Vi må se om det også kan laves i en stor udgave til at hænge udenpå huset. Tak til dig Pernille.

Jeg har lavet en statisk hjemmeside for kulturhuset, der alene skal have faktaoplysninger - dvs. vedtægter, bestyrelsens sammensætning, formål etc. - og så lige vores kalender. Det er ikke en hjemmeside, der fortæller om aktiviteter. Til det formål har vi Stenlille.dk og stenlillekalenderen - men Johnas vil gerne på facebooksiden skrive om aktiviteter, - man kan blot henvende sig. Generelt er det arrangøren af arrangementet, der skal være udfarende her, og selv sørge for at få noget på disse medier. De er der til det samme. Som I måske har bemærket, er Lotte Krogh et godt forbillede, også på dette område. Tak Lotte.

Vi står foran et indvielsesarrangement. Vi havde for et halvt år siden håbet på at få et fast aktivitetsudvalg, men vi har ikke kunnet finde en tovholder.I stedet holder vi alle bestyrelsesmøder helt åbne og inviterer alle interesserede med. Næste bestyrelsesmøde kan til enhver tid ses på vores hjemmeside. Vi må så på disse møder, efter behov nedsætte et udvalg, og indtil nu har vi et fundraisingudvalg og et indvielsesarrangementsudvalg. Vi skal have flere nedsat, bl.a. omkring møbleringen, køkken etc. når vi ved om vi får midler hertil, men ellers foregår arbejdet i bestyrelsen og på bestyrelsesmøderne. Vi (i bogcafeen, dvs. Iris) bager lidt på at få en kunst-gruppe tilknyttet, der fx kunne lave maleriudstillinger, (og jeg har netop indkøbt billedskinner her til dette rum, så vi kan få malerier op) og ellers arbejder vores kasserer på at få firmasponsorater samt privat-støtte-medlemsskaber til kulturhuset. Det kunne nok få endnu flere frivillige til at arbejde for kulturhuset. Udvalget omkring indvielsen har Kate Serup som tovholder, og ellers er der 2-3 stykker mere med i det, så her glæder vi os til et udspil.

Også tak til Karin Christensen, der deltog på et bestyrelsesmøde, og her fik nævnt, at bagdøren jo var håbløs for hende at komme ind ad. Det fik os til at kontakte Jesper Storm, der straks lovede at vi se på sagen, så adgangsforholdene fra bagsiden vil forhåbentligt snart blive bedre. - Vi har brug for input fra alle sider for at få et rigtig godt hus til glæde for os alle, - så kom og deltag!

Tak til Lokalhistorisk Arkiv Stenlille, som vi har et godt samarbejde med. Det er fint at bogcafeen fx har åbent samtidig med arkivet, så der er flere ting for lokale borgere at komme og besøge os for. Arkivleder John Schou Hansen er indbudt som fast deltager på bestyrelsesmøderne, således at vi til enhver tid kan få afklaret interne forhold. Vi har bagdøren, toilet og køkkenet her i fællesskab med arkivet, og det fungerer rigtigt godt.

Til slut også en tak til SHHB, som var fødselshjælper for huset. Der er fortsat stor SHHB-støtte til huset, og jeg fik på sidste SHHB-generalforsamling en god snak om kulturhuset. Vi har også fået lovning fra SHHB på at få flotte bogstaver på facaden, når ellers huset på et tidspunkt er blevet malet udvendigt. - Men generelt synes jeg vi har et rigtigt godt samarbejde foreningerne imellem her i Stenlille, så fremtiden omkring dette fælles kulturhus tegner godt.

Afslutningsvis kan jeg nævne, at jeg overfor kommunen har foreslået at kulturhuset bliver brugt til valglokale til næste valg, da det jo ligger helt centralt i byen. Det får vi så se om det bliver til noget.

Preben Lemann

Web: Preben Lemann Sørensen