Kulturhuset / Ordinær generalforsamling 2020
logo

Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2020

Stenlille den 18. juni 2020

Til foreninger, der er medlemmer af Stenlille Kulturhus
 
Referat af Ellen Houlberg fra generalforsamlingen tirsdag den 18. juni 2020 i Stenlille Kulturhus.
 
Fremmødte foreninger/personer: Socialdemokratiet, Liselotte Højer – Nogen at tale med, Lissi Østermark – Venstre, Charlotte – Dansk folkeparti, Ellen Houlberg– Døjringe Vandværk, Annie Pedersen – Bogcafeen, Jytte Bennike og Lisbeth Funch – Kunstgruppen, Lis Hølzer og Jens Jacobsen.
 
Afbud: Ældresagen, Lilly Kragelund – Varmestuestrik, Britta Bech, Enhedslisten, Gry Gamst – Stenmagle Bylaug, Preben Lemann – Bogcafeen, Bente Petersen
 
 
1. Valg af dirigent: Carsten Petersen (næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget)
 
2. Valg af referent: Ellen Houlberg
 
3. Valg af stemmetællere: afventer om der er behov for stemmetællere
 
4. Formandens beretning: Jens takkede Bogcafeen med ”Foldedamerne”, Lokalhistorisk Arkiv og kulturbanden for deres store arbejde i kulturhuset. Og takkede Lilly Kragelund, Ældresagen og Lissi Østermark, Nogen at tale med for samarbejdet ved sommerfesten i Kulturhuset med sang og fællesspisning samt Arne og Sanne for at lave dejlig mad ved møder og ved sommerfesten. Kulturhuset har ca. 40 medlemsforeninger, ved dialogmødet med medlemsforeningerne i februar blev udtrykt stor tilfredshed med husets måde at fungere på. En tak til Ellen for hendes store indsats i bestyrelsen som sekretær. Beretningen sendes også ud til medlemmerne.
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 ved Jytte: Indtægterne har været ca. 60.600 og udgifterne ca. 53.300; det giver et overskud på ca. 7.300 Kr. Regnskabet blev godkendt.
 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter for 2020 og 2021: Budgetforslagene blev godkendt sammen med kontingentet for 2021 på 300 kr. for foreningerne.
 
7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.
8. Valg til bestyrelsen: følgende blev valgt: Bente Petersen, Lis Hølzer, Jytte Bennike, Liselotte Højer, Annie Pedersen og Jens Jacobsen
a) Der blev valgt 6 medlemmer til bestyrelsen, som derefter konstituerer sig med:
formand Jens Jacobsen, næstformand, Annie Pedersen, kasserer Bente Petersen og kalenderfører Lilslotte Højer, bestyrelsesmedlemmerne Jytte Bennike og Lis Hølzer. Det afklares hvorledes sekretær funktionen varetages.
 
9. Valg af 2 suppleanter: Preben Lemann blev valg som 1. Suppleant og Lisbeth Funch Nielsen som
2. Suppleant.
 
10. Valg af 2 revisorer: Lene Lykager og Kate Nielsen er villige til at fortsætte.
 
11. Eventuelt: Carsten Petersen orienterer om, at kommunen har fået 1,1 mill. kr. til aktiviteter i sommerferien for børn fra 6-17 år pga. Corona. Forslag kan sendes til Jens, som søger puljen.
Carsten Petersen opfordrede ligeledes til deltagelse i Folkemødet i Sorø den 19. september 2020.

Underskrevet af:
Dirigent Carsten Petersen Formand Jens Jacobsen
Download beretningen som PDF-fil. Klik her
 
Download formandsberetningen som PDF-fil. Klik her
Web: Preben Lemann Sørensen