Kulturhuset / Ordinær generalforsamling 2014
logo
Ordinær generalforsamling 2014
Referat af ordinær generalforsamling
Onsdag den 26. marts 2014
i Stenlille kulturhus

Fremmødt:

Preben Lemann (Stenmagle Bylaug og bestyrelsesformand)

Kim Sandberg (Konservative),

Johnas Larsen (servicechef)

Tom Krull Jacobsen (Liv i Stenlille og næstformand og sikkerhedschef)

Kate Serup (Slettebjerggård grundejerforening og kalenderfører)

Jytte Bennike (Bogcaféen og kasserer)

Liselotte Højer (Socialdemokraterne og suppleant)

Jan Thinghuus (Kunstgruppen og suppleant)

John Schou Hansen (Lokalhistorisk Arkiv Stenlille)

Iris Koll (kunstgruppen)

Birgit Rabitz (Lektiecaféen)

Lene Dale (Røde Kors Stenlille)

Lissi Østermark (Stenlillegruppen – nogen at tale med)

Jørgen Mortensen (Pensionistforeningen)

Arne Andersen (hjælp i Kulturhuset)

I alt 12 medlemsforeninger var repræsenteret samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

 

1) Valg af dirigent

Kim Sandberg blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse. Sekretær Hardy Hansen (LOF) var desværre sygemeldt. Han var blevet valgt til sekretær på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 17. sep. 2013 og frem til i dag. Sekretæren er på valg for et år denne gang for at følge vedtægterne. Fremover er det hvert andet år.

2) Valg af stemmetællere

Jørgen Mortensen (Pensionistforeningen)

Lene Dale (Røde kors Stenlille)

 

3) Formandens beretning

Preben fremlagde sin beretning, kopi vedlagt referatet.

Beretningen blev taget til efterretning

 

4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskab blev fremlagt. Revisor har revideret og godkendt samlet regnskab for slutningen af 2012 og 2013 i alt 16 måneder.

Regnskab blev godkendt.

 

5) Indkomne forslag

Der er forslag fra bestyrelsen om en drøftelse og vedtagelse af et projekt om et nyt køkken i Kulturhuset.

Køkkenplaner blev fremlagt. Vi har fået overslag fra Kvik i Holbæk samt fra Anders Falkenberg, Stenlille.

De to forslag ligner hinanden også prismæssigt, forskellen er at forslaget fra Anders Falkenberg er en total entreprise.

Nyt køkken opsættes af Anders Falkenberg blev godkendt.

Der er ikke indkommet andre forslag der skal behandles på generalforsamlingen.

 

6) Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår,

herunder fastlægelse af kontingent.

Der blev omdelt et budget for 2014

Indtægter fra Kommune er tilskud til drift og aktiviteter i Kulturhuset kr. 50.000 kr.

Også i 2014 er der et fradrag på kr. 10.000 kr. til rengøring.

Udgifter til køkken 45.000 kr.

Udgifter til hvidevarer 10.000 kr. i år og 10.000 kr. i 2015

Der blev spurgt til hvor meget service der er i Kulturhuset og vi har til 50 personer.

Budget godkendes.

Kontingent fra medlemsforeninger 2015 blev sat til 300kr. Opkræves i begyndelsen af året.

 

7) Valg

Der var 16 stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen.

a) formand (hvert år)

Preben ønskede skriftlig afstemning og der blev delt stemmesedler ud.

Preben blev genvalgt som formand for det næste år.

b) kasserer og kalenderfører (2 år)

(næstformand på valg i 2015)

Jytte genopstillede som kasserer og blev valgt for 2 år

Kate genopstillede ikke som kalenderfører. Tak til Kate for et godt og stort arbejde med at holde styr på kalenderen.

Liselotte stillede op som kalenderfører og blev valgt for 2 år.

b.1 sekretær (2år)

Hardy Hansen (LOF) havde fortalt Preben at han stillede op som sekretær. Hardy blev valgt for 2 år.

c) 2 suppleanter

Jan Thinghuus genopstillede som 1. suppleant og blev valgt.

John Schou stillede op som 2. suppleant og blev valgt.

d) 2 revisorer (den ene skal være regnskabskyndig)

Kate Nielsen havde fortalt at hun gerne ville fortsætte som revisor og blev genvalgt (som den regnskabskyndige)

Lene Dale stillede op som revisor og blev valgt.

 

8) Eventuelt

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 14. maj 2014

Jytte orienterede om at Bogcaféen skal have en lille bod med brugte ting og sager til salg. Legetøj og nips. Med det formål at udvide Bogcaféens tilbud og tiltrække flere børn.

Ref. Jytte

 

gf14
Klik på dagsordenen for at se den i stor størrelse.
Web: Preben Lemann Sørensen