Kulturhuset / Medlemsforeninger
logo
Nedenstående liste er lavet, så du kan tage kontakt, hvis du ønsker et lokale på samme tidspunkt som i forvejen er bestilt af en anden medlemsforening. Måske kan man snakke om det. Det sker, at foreninger aflyser møder, uden at afbestille lokale ligesom man måske kun kommer 15 personer, der vil kunne være i mødelokalet, men har booket det store lokale. Her er der en chance for at få talt sammen.
 
 
.
Medlemsfortegnelse 2022
 
1. Førtidspensionisterne / Torsdagscaféen
v/Jette Jensen, Fasanvej 6, 4295 Stenlille
grine.flip@hotmail.com, tlf. 2889 5673
 
2. Slettebjerggårdens Grundejerforening
v/formand Kenneth Jørgensen, Slettebjergvej 44, 4295 Stenlille
tlf. 4054 3006
slettebjerg4295@gmail.com
 
3. SHHB (Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening)
v/fmd. Jens Jacobsen
Malene Topp, kasserer
malene@toppbogfoering.dk
 
5. Stenmagle Bylaug
v/formand Henning Højte Hansen, Engkrogen 16, 4295 Stenlille
henninghoejte@gmail.com, tlf. 4051 5831
Birte Agathon, kasserer
birte.agathon@gmail.com, tlf. 5132 5485
 
6. Stenlille Bogcafé
v/Jytte Bennike, Bredtvedvej 2, 4295 Stenlille
jyttebennike@gmail.com, tlf. 2695 3235
 
7. Socialdemokraterne
Formand Christian Bjerre Høst
Bendtsens Gård 25, 4291 Ruds Vedby
mail: cbh@fam-hoest.dk
 
8. Konservative
v/ Mogens Schwensen
mosc@soroe.dk 
tlf. 2082 4150
 
9. Liv i Stenlille
v/Casper Elkjær Hansen
Fuglevænget 2, 4295 Stenlille
Tlf. 4057 9979
livistenlille@gmail.com
 
10. Stenlille Idrætsforening
sif.kasse@gmail.com
fodboldformand Jørgen - jansus@privat.dk
 
12. Kunstgruppen
v/Ellen H. Thomsen
Møllegårdsvej 103, 4295 Stenlille
Tlf. 5164 4934
ellen.houlberg20@gmail.com
 
13. Sorø Kommunale Dagplejere (Fagcenter Skole og Daginstitution Nord)
EAN 5798007625016
 
14. Ældresagen
Lisbet Chemnitz
4295 Stenlille
Tlf. 5326 1942
lisbetchemnitz@gmail.com
 
16. LOF Sorø
v/Zabrina Natasia Kondrup
soroe@lof.dk
 
17. Stenlille Frikirke
v/Preben Heyn-Sørensen
Enghaven 9, 4293 Dianalund
johanpoulsen@gmail.com
stenlillefrikirke2010@gmail.com
 
18. "Møllehaven" Andelsforening
v/Ellen H. Thomsen
Møllegårdsvej 103, 4295 Stenlille
Tlf. 5164 4934
ellen.houlberg20@gmail.com
 
 
19. Røde Kors, Stenlille afd.
Hovedgaden 40, 4295 Stenlile
Sanneewe@gmail.com
 
20. Venstre
v/ Henrik Vester
Næstvedvej 25, 4180 Sorø
vesterogco@stofanet.dk

21. Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
v/ John Schou Hansen, arkivleder
Hovedgaden 37, 4295 Stenlille
john@soroe.dk

22. Stenlille Pensionistforening
v/ Vinni Jensen, kasserer
vinni0402@gmail.com
Tlf. 2231 8837
v/Jørgen Hansen, formand
Leandersvej 2, 4293 Dianalund
mailjh@jubii.dk
Tlf. 4042 6650

23. Varmestuestrik
v/Inge Kjær
Algade 70, 6971 Spjald
ingekjaer@gmail.com,
Tlf. 6134 3863
Britta Bech, kontaktperson,
Tlf. 4098 8528
sejersdatter@gmail.com

24. Stenlille Vandværk
Preben Christensen, kasserer
Hovedgaden 98, 4295 Stenlille
kasserer@stenlillevand.dk
tlf. 2783 5288
 

25. SF i Sorø
v/ formand Bente Blanné
bente@blanne.dk, 5127 8862
Næstformand Jens Jørgen Hansen
Lillevangsvej 5, 4180 sorø
slevad10@gmail.com

26. VAB
Vestsjællands Almene Boligselskab afd. 95
Elmevej 4, 4450 Jyderup
td@vab.dk
 
28. Ældrerådet, Sorø kommune
v/Marianne Krüth, Karsholteparken 18, 4293 Dianalund
makruth@webspeed.dk, 2984 5184
EAN 5798007624514

29. Døjringe Vandværk
v/ Eduard Rasmussen, kasserer
tlf. 4019 5780
duebjergauto@c.dk
 
30. Stenlille Cykelklub
v/Lotte Krogh
stenlillecykelklub@hotmail.com
tlf. 4034 6443
 
32. AB Blommehaven
v/Grethe Andersen
Blommehaven 18, 4295 Stenlille
Tlf. 2255 8498 
grethe4295@hotmail.com

33. Familie og Samfund
v/Jytte Norddal Hansen
jnorddal85@mail.dk

34. Dansk Folkeparti, Sorø
v/ Ellen H. Houlberg
ellen.houlberg20@gmail.com

35. Enhedslisten, Sorø
Gry Faber Gamst, gryf@hotmail.com
Charlotte Eich, charlotte@eich.dk
 
37. Socialpsykiatrisk Center, Sorø kommune
Botilbud Sneppevej
v/Christina Wain Granum
chwg@soroe.dk
EAN 5798007624798

38. Stenlille motion fitness
v/ Christian Salkvist
Hovedgaden 21, 4295 Stenlille
Tlf. 2635 4811
Ulla-falkenberg@get2net.dk
 
39. Spilforeningen "GS"
v/Ove Olsen
Tlf. 5042 9431
info@aktiv-vagt.dk
 
44. AB Slettebjerg 1
c/o Poul W. Lauritsen
Slettebjergvej 21, 4295 Stenlille
Tlf. 4035 3750
abs1.best@gmail.com
 
45. Fakta
Daniel Posin
butik.455@fakta.dk
 
46. SOTB
v/Kathrine Olsen
Højbodalvej 31, 4295 Stenlille
trissemusen@gmail.com
Tlf. 2874 1499
 
47. ABF Kreds Vestsjælland
Dorthe Jelvard, møde- og kredssekretær, 3386 2856
Carina Kruse, formand, 5191 7426
abf@abf-rep.dk
 
48. Folkedans
Inge-Lise Hansen, Bakketorvet 12, 4295 Stenlille, 2276 1455
ingelisenordbaekhansen@gmail.com
 
49. Skovglimt
Christina Frederiksen
Skovglimt 2, 4295 Stenlille
EAN 5798 00762 4804
handpsyk@soroe.dk, tlf. 5787 6874
 
51. Børn og Familie, Sorø Kommune
Jytte Fussing Hjortgaard
EAN 5798 00762 4699
jyfh@soroe.dk, tlf. 5787 6419
 
52. Stenlille Folkedansere
Susanne Frederiksen
4295 Stenlille
dansetosset@gmail.com
Tlf. 2629 9070
 
53. Veteran MC
Hans Larsen
Assentorpvej 53, 4295 Stenlille
mofferne1@gmail.com
Tlf. 2151 4857
 
54. Stenlille Revy
Malene Topp Østermark
malenetopp@gmail.com
Tlf.: 31 21 08 18
Web: Preben Lemann Sørensen