Kulturhuset / Medlemsforeninger
logo
Nedenstående liste er lavet, så du kan tage kontakt, hvis du ønsker et lokale på samme tidspunkt som i forvejen er bestilt af en anden medlemsforening. Måske kan man snakke om det. Det sker, at foreninger aflyser møder, uden at afbestille lokale ligesom man måske kun kommer 15 personer, der vil kunne være i mødelokalet, men har booket det store lokale. Her er der en chance for at få talt sammen.
 
 
.
Medlemsfortegnelse 2020
 
1. Førtidspensionisterne / Torsdagscaféen
v/Jette Jensen, Fasanvej 6, 4295 Stenlille
grine.flip@hotmail.com, tlf. 2889 5673
 
2. Slettebjerggårdens Grundejerforening
v/formand Kenneth Jørgensen, Slettebjergvej 44, 4295 Stenlille
tlf. 4054 3006
slettebjerg4295@gmail.com
 
3. SHHB (Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening)
v/Carl-Henrik Nielsen (CH), Østervej 23, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3995
Malene Topp, kasserer
malene@toppbogfoering.dk
 
4. ADHD-Vestsjælland
Lisbeth Gaarde, formand
formand@adhd-vestsj.dk
 
5. Stenmagle Bylaug
v/formand Henning Højte Hansen, Engkrogen 16, 4295 Stenlille
henninghoejte@gmail.com

v/Birte Agathon, kasserer
birte.agathon@gmail.com
 
6. Stenlille Bogcafé
v/Jytte Bennike, Bredtvedvej 2, 4295 Stenlille
jyttebennike@gmail.com, tlf. 2695 3235
 
7. Socialdemokraterne
v/formand Jan Månsson
jan_maansson@hotmail.com
 
kasserer Vibeke Gylling
vibeke.gylling@gmail.com
 
8. Konservative
v/ Mogens Schwensen
mosc@soroe.dk
 
Kasserer Marianne Skellebjerg
marianne@skellebjerg.dk
 
9. Liv i Stenlille
v/Casper Elkjær Hansen
Fuglevænget 2, 4295 Stenlille
Tlf. 4057 9979
livistenlille@gmail.com
 
10. Stenlille Idrætsforening
sif.kasse@gmail.com
fodbold Jørgen - jansus@privat.dk
 
11. Stenlille Private Dagplejere
v/Janne Haagen og Bettina Jensen
jannehaagen76@gmail.com
Udmeldt
 
12. Kunstgruppen
v/Ellen H. Thomsen
Møllegårdsvej 103, 4295 Stenlille
Tlf. 5164 4934
ellen.houlberg20@gmail.com
 
13. Sorø Kommunale Dagplejere (Fagcenter Skole og Daginstitution Nord)
 
14. Ældresagen
v/formand Lilly Kragelund
Bakketorvet 9C, Vedde
4295 Stenlille
Tlf. 2253 4265
lillykragelund@gmail.com
 
15. Nogen at tale med
v/Viggo Kristian Jørgensen, Hovedgaden 110, 4295 Stenlille
viggo.joergensen@gmail.com
lissihenny@privat.dk
 
16. LOF Sorø
v/Jeanette Christensen
lof@lof-soroe.dk
 
17. Stenlille Frikirke
v/Preben Heyn-Sørensen
Enghaven 9, 4293 Dianalund
johanpoulsen@gmail.com
stenlillefrikirke2010@gmail.com
 
18. "Møllehaven"
Andelsforening
v/Ellen H. Thomsen
Møllegårdsvej 103, 4295 Stenlille
Tlf. 5164 4934
ellen.houlberg20@gmail.com
 
 
19. Røde Kors, Stenlille afd.
Hovedgaden 40, 4295 Stenlile
rodekors.stenlille@gmail.com
 
20. Venstre
v/ Henrik Vester
Næstvedvej 25, 4180 Sorø
vesterogco@stofanet.dk

21. Lokalhistorisk Arkiv
v/ John Schou Hansen, leder
Hovedgaden 37
4295 Stenlille
john@soroe.dk

22. Stenlille Pensionistforening
v/ Winnie Jensen, kasserer
vs@dlgtele.dk
Tlf. 2231 8837
v/Jørgen Hansen, formand
Leandersvej 2, 4293 Dianalund
mailjh@jubii.dk
Tlf. 4042 6650

23. Varmestuestrik
v/Bente Vinding, leder
hundeuld@rokken.dk
Britta Bech, kontaktperson,
Absalonsgade, 4180 Sorø
Tlf. 4098 8528
sejersdatter@gmail.com

24. Stenlille Vandværk
Hovedgaden 98, 4295 Stenlille
sv@stenlillevand.dk

25. SF i Sorø
v/ Arne Juel Jensen
Merløsevej 14, 4296 Nyrup
Tlf. 5127 8862
Juel-langager@live.dk

26. VAB
Vestsjællands Almene Boligselskab
Elmevej 4, 4450 Jyderup, Afd. 95
td@vab.dk

27. Stenlillespejderne Laurentius, Antvorskov divi, DDS
v/Annette Lemann, tlf. 2655 4077 
annette.lemanns@gmail.com
 
Divisionskasserer Pia Jeppesen, tlf. 4189 1331
kasserer.antvorskov@gmail.com

28. Ældrerådet, Sorø kommune
v/Egon Madsen, tlf. 2146 0036
SVS98@nypost.dk

29. Døjringe Vandværk
v/ Eduard Rasmussen, kasserer
tlf. 4019 5780
duebjergauto@c.dk
 
30. Stenlille Cykelklub
v/Lotte Krogh
stenlillecykelklub@hotmail.com

31. Tryghed i Stenlille
Lukket

32. AB Blommehaven
v/Ellen Sørensen, formand
Blommehaven 30, 4295 Stenlille
Tlf. 5780 4065 
Michael Mølgaard
michael.molgaard@gmail.com

33. Familie og Samfund
v/Jytte Norddal Hansen, formand
norddal@mail.dk

34. Dansk Folkeparti, Sorø
v/ Lars Damgaard
larsdamgaard.df@gmail.com

35. Enhedslisten, Sorø
Gry Faber Gamst
gryf@hotmail.com

36. SIND Ringsted-Sorø
v/ Iben Røstbjærg Kullberg
Tlf. 8121 1001, træffes bedst formiddag
iben@privat.dk
UDGÅET

37. Socialpsykiatrisk Center, Sorø kommune
Botilbud Sneppevej
v/Christina Wain Granum
chwg@soroe.dk

38. Stenlille motion fitness
v/ Ulla Falkenberg, sekr.
Hybenvej 15, 4295 Stenlille
Tlf. 2635 4811
Ulla-falkenberg@get2net.dk
 
39. Spilforeningen "GS"
v/Ove Olsen
Tlf. 5042 9431
info@aktiv-vagt.dk

40. KHKG (klubben for hyrde-, kvæg-, og Gaardhunde uden specialklub), og for racen Polski Owczarek Podhalanski (POD
v/Trine Flor, repræsentant
Granbakkevej 18, 4295 Stenlille
Tlf. 5120 4269
tatradogs@gmail.com

41. "Alternative Stenlille"
Bettina Salkvist,
bsalkvist@hotmail.com

42. Netværksgruppe for forældre
til børn med ADHD/Autisme.
Udgået

43. Sangkor
Udgået
 
44. AB Slettebjerg 1
c/o Poul W. Lauritsen
Slettebjergvej 21, 4295 Stenlille
Tlf. 4035 3750
abs1.best@gmail.com
 
45. Fakta
v/Andreas Lohmann
butik.455@fakta.dk
 
46. SOTB
v/Kathrine Olsen
Højbodalvej 31, 4295 Stenlille
trissemusen@gmail.com
Tlf. 2874 1499
 
47. Fredagsklubben
Hans Larsen
Assentorpvej 53, 4295 Stenlille
mofferne1@gmail.com
 
 
Web: Preben Lemann Sørensen