Kulturhuset / Ordinær og ekstraordinær generalforsamling 2018
logo

Ordinær generalforsamling 2018

Stenlille den 21. marts 2018
 
Til foreninger, der er medlemmer af Stenlille kulturhus
 
Referat af Hardy fra generalforsamlingen onsdag den 20. marts 2018 i Stenlille kulturhus.
 
Fremmødte foreninger/personer: Laurentius spejderne – Annette Lemann, SF – Arne Juel, Enhedslisten – Gry Gamst, Bogcafeen – Jytte Bennike, Annie Pedersen, Jens Jacobsen, Kulturbanden – Ole Pedersen, Ældresagen - Lilly Kragelund, Kunst-gruppen – Ellen Houlberg, Iris Koll og Birgit Olsen, Lokalhistorisk Arkiv – John Schou og Jytte Norddal, Socialdemokraterne – Liselotte Højer, Stenmagle Bylaug- Preben Lemann, Revisor – Lene Lykager.


1. Valg af dirigent: Bo Christensen (fmd. for kultur- og fritidsudvalget)
 
2. Valg af stemmetællere: Jytte Norddal og Gry Gamst
 
3. Formandens beretning: Preben takkede bogcafeen og lokalhistorisk arkiv for deres store arbejde i kulturhuset. Da John og Hardy stopper i bestyrelsen fik de også tak for den tid, de har været med som næstformand og sekretær. Beretningen sendes også ud til medlemmerne.
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2017 ved Jytte: Indtægterne har været ca. 62.300 og udgifterne ca. 58.600; det giver et overskud på ca. 3.700 Kr. Regnskabet blev godkendt.
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter for 2018 og 2019: Budgetforslagene blev godkendt sammen med kontingentet for 2019 på 300 kr. for foreningerne.
 
6. Indkomne forslag: bestyrelsen foreslår at vedtægterne i paragraf 4. Stk. 3 ændres, så foreningerne maximum kan vælge 2 repræsentanter til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget.
 
7. Valg: følgende blev alle genvalgt til bestyrelsen: Preben Lemann, Jytte Bennike, Liselotte Højer, Annie Pedersen og Ellen H. Thomsen
 
a) Der blev valgt 5 medlemmer til bestyrelsen, som derefter konstituerer sig med: formand, næstformand, sekretær, kasserer og kalenderfører: Ingen af de 5 valgte ønskede at blive formand så man indkalder derfor til et bestyrelsesmøde tirsdag den 3. april kl. 17.00 i kulturhuset for at finde en løsning.
 
b) 2 suppleanter: Gry Gamst blev valg som 1. Suppleant og Iris Koll som 2. Suppleant.
 
c) 2 revisorer: Lene Lykager og Kate Nielsen er villige til at fortsætte.
 
8. Eventuelt: intet
 
 

_____________________ _____________________________
Dirigent Bo Christensen Referant Hardy Hansen

Stenlille den 4. april 2018
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 3. april 2018 i Stenlille Kulturhus
 
Til stede: Poul, Preben, Jytte, Jens, Annie, Liselotte, Iris, Birgit, Jørgen og Ellen
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer Hardy
 
Pkt. 2 Valg af referent Ellen
 
Pkt. 3 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 20. marts 2018 godkendt
Spørgsmål: Hvem sender ændringer i vedtægter til kommunen? Vi venter til efter extraordinær generalforsamling
 
Pkt. 4
a) Formandskandidat Jens Jacobsen, indtil nu har ingen flere meldt sig. Debat blandt deltagerne om posten som næstformand, kan forhenværende formand være næstformand? Da valget kun er for 1 år, kan det være en god støtte for helt ny formand. Enighed om, at den nye formand har sin egen måde at arbejde på.
b) Bestyrelsen fremlægger sin konstituering på ext. generalforsamling som besluttes at ligge torsdag den 26.4.2018 kl. 19 med varme hveder
 
Pkt. 5 Emne til seminar-debat. Jens foreslår: Vision og handleplan for bestyrelsen, Hvor vil vi hen? Nye ideer for Kulturhuset Forslag om ideer til foreningsdagen eller lignende, skabe større kontakt til medlemsforeningerne. Seminaret afholdes i Andelslandsbyen Nyvang, Jytte skriver invitationer og sender ud.
 
Pkt. 6 Evt: Preben får overrakt en vingave som tak for 6 år som formand for Kulturhuset.
Stenlille den 27.4.2018
 
REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I Stenlille kulturhus den 26.4.2018
 
Til stede: Jytte, Poul, Lissi Østermark, Iris, John, Ole, Lene, Jytte N.-H., Jens Jacobsen, Liselotte og Ellen
Afbud: Preben, Gry.
 
Pkt.1 Valg af dirigent. John
 
Pkt.2 Valg af referent Ellen
 
Pkt.3 Valg af stemmetællere Jytte N.-H. Og Lene
 
Pkt.4 Vedtagelse af vedtægts- §5g ændres fra ”5 eller 7” til ” 5-7”, så det svarer til ændring teksten de øvrige steder i vedtægterne.
9 stemte for, 2 var ikke stemmeberettigede.
 
Pkt.5 Valg af 1-2 ekstra Således at der vil være max. 7 bestyrelsesmedlemmer i Kulturhusets bestyrelse.
Jens Jacobsen blev valgt, ingen andre stillede op.
 
Pkt.6 Bestyrelsen fremlægger
sin konstituering:
 
Formand: Jens Jacobsen
Næstformand: Preben Lehmann
Sekretær: Ellen H. Thomsen
Kasserer: Jytte Bennike
Kalenderfører: Liselotte Højer
Bestyrelsesmedlem: Annie Pedersen
Suppleant 1: Gry Gamst
Suppleant2: Iris Koll
Revisor1: Kate Nielsen
Revisor2: Lene Grube Lykager
 
Pkt.7 Evt: Jens takker John for indsatsen som dirigent, og
afslutter mødet.
Web: Preben Lemann Sørensen